Visie

VISIE...

Comantec nv is een jong en dynamisch bedrijf in volle expansie, gestuurd door ruime ervaring en vakkennis.
Onze firma profileert zich op de markt als volwaardig en concurrentieel onderhoudstechnisch bedrijf voor zowel industrie, magazijnen als kantoorgebouwen en staat steeds in voor het goed en veilig functioneren van de technische installaties.

KLANTENBINDING...

Comantec nv is in dit verband veeleisend binnen zijn beleidsvoering en voorziet erin de lat altijd hoog te leggen naar alle kwaliteitsnormen en verwachtingspatronen van alle klanten. Hierdoor zijn alle afgesloten contracten even belangrijk en zal Comantec nv zich met de grootste gedrevenheid inzetten teneinde een tevreden klant bovenaan de lijst te hebben !
Periodieke bezoeken door het management en de leidinggevenden aan al onze klanten zijn dan ook uitermate belangrijk. Deze bezoeken maken het mogelijk om niet uit de weg te gaan voor eventuele probleemstellingen of vastgestelde afwijkingen op de installaties. Correctieve acties zullen strikt opgevolgd en gemeld worden aan al onze contractuelen.

GROEPSSPIRIT...

Leidinggevenden en technici werken hier in harmonie en houden de team-spirit optimaal ten behoeve van alle klanten. Discipline op de werkvloer is een must en wordt door Comantec nv sterk gemaakt met regelmatig onderricht aan het adres van de technici.
Comantec nv is steeds ter beschikking voor eventuele dringende oproepen aangaande defecten en storingen. Met een simpele telefonische oproep zal Comantec nv geactiveerd worden door onze dispatching dienst 24/24u en 7/7 dagen beschikbaar !
Een goede raad, Comantec nv staat steeds paraat !